نمایش 21–40 از 100 نتیجه

فیلتر براساس قیمت:
محصولات

سوئیچ سیسکو

سوئیچ سیسکو 48 پورت مدل WS-C2960X-48TS-L

موجود است

قیمت اصلی 15,450,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,450,000 تومان است.
شناسه: NET_19458

سوئیچ سیسکو 48 پورت WS-C3750G-48TS-S

موجود است

قیمت اصلی 12,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,250,000 تومان است.
شناسه: NET_89326

سوئیچ سیسکو 48 پورت مدل WS_C3560G_48PS_S

موجود است

قیمت اصلی 11,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,120,000 تومان است.
شناسه: NET_96397

سوئیچ سیسکو 24 پورت CISCO WS C3750G_24PS_S

موجود است

قیمت اصلی 13,510,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,700,000 تومان است.
شناسه: NET_77379

سوئیچ سیسکو 24 پورت WS-C3750G-24TS-S1U

موجود است

قیمت اصلی 9,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,800,000 تومان است.
شناسه: NET_99867

سوئیچ سیسکو مدیریتی 48 پورت WS-C3750-48PS-S

موجود است

قیمت اصلی 7,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,500,000 تومان است.
شناسه: NET_57581

سوئیچ سیسکو 24 پورت WS-C3560G-24TS-S

موجود است

قیمت اصلی 10,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,350,000 تومان است.
شناسه: NET_91166

سوئیچ سیسکو 48 پورت 2960 plus 48pstl

موجود است

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,290,000 تومان است.
شناسه: NET_28254-1

سوئیچ سیسکو 24 پورت WS_C3560_24PS_S

موجود است

قیمت اصلی 8,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,300,000 تومان است.
شناسه: NET_3000

سوئیچ سیسکو 48 پورت مدل WS C2960X 48FPS L

موجود است

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,410,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 24 پورت WS_2960plus_24Tc_L

موجود است

قیمت اصلی 5,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,180,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 12 پورت WS-C3850-12S-E

موجود است

قیمت اصلی 51,850,000 تومان بود.قیمت فعلی 51,370,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 48 پورت WS-C3850-48P-S

موجود است

قیمت اصلی 33,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 27,500,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 48 پورت WS-C3850-48F-S

موجود است

قیمت اصلی 34,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 26,730,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 24 پورت WS-C3850-24S-E

موجود است

قیمت اصلی 150,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 147,380,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 24 پورت WS-C3850-24T-E

موجود است

قیمت اصلی 29,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 26,380,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 48 پورت WS-C3850-48P-E

موجود است

قیمت اصلی 39,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 27,280,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 48 پورت WS-C3850-48T-S

موجود است

قیمت اصلی 27,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 26,400,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 24 پورت WS-C3850-24P-L

موجود است

قیمت اصلی 31,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 30,580,000 تومان است.
توضیحات :

نمایش بیشتر . . .