نمایش 61–80 از 100 نتیجه

سوئیچ سیسکو

سوئیچ سیسکو Ws_c3560g_48ts_s

موجود است

قیمت اصلی 8,970,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,600,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 24پورت Ws_c2960x_24ts_ll

موجود است

قیمت اصلی 11,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,790,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو مدل Ws_c2960x_48lps_l ریفر

موجود است

قیمت اصلی 13,850,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,900,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو C9200L-48P-4X

موجود است

قیمت اصلی 260,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 253,000,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو C9200L-24T-4G – سوئیچ 24 پورت سیسکو C9200L-24T-4G-E

موجود است

قیمت اصلی 73,560,000 تومان بود.قیمت فعلی 71,200,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو C9200L-48T-4X

موجود است

قیمت اصلی 211,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 210,760,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو C9200L-24P-4G

موجود است

قیمت اصلی 89,150,000 تومان بود.قیمت فعلی 88,220,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو C9200L-24P-4X

موجود است

قیمت اصلی 120,298,000 تومان بود.قیمت فعلی 117,140,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 12 پورت CISCO WS_C3750G_12 s_s

موجود است

قیمت اصلی 10,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,570,000 تومان است.
شناسه: NET_52882

سوئیچ سیسکو نکسوس Cisco Nexus N5K-C5548UP-FA

موجود است

قیمت اصلی 43,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 42,900,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960S-24TD-L

موجود است

قیمت اصلی 14,980,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,850,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو نکسوس Cisco Nexus N3K-C3064PQ-10GX

موجود است

قیمت اصلی 85,350,000 تومان بود.قیمت فعلی 82,000,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو نکسوس Cisco Nexus N3K-C3164Q-40GE

موجود است

قیمت اصلی 206,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 204,556,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو نکسوس Cisco Nexus N2K-C2248TP-1GE

موجود است

قیمت اصلی 28,950,000 تومان بود.قیمت فعلی 28,550,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو نکسوس Cisco Nexus N5K-C5596UP-FA

موجود است

قیمت اصلی 59,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 58,410,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو نکسوس Cisco Nexus N5K-C5596T-FA

موجود است

قیمت اصلی 65,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 64,900,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو Cisco C9200L-48P-4G

موجود است

قیمت اصلی 195,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 192,665,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو Cisco C9200-48PL

موجود است

قیمت اصلی 441,120,000 تومان بود.قیمت فعلی 440,000,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو نکسوس Cisco Nexus N5K-C5672UP

موجود است

قیمت اصلی 335,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 330,000,000 تومان است.
توضیحات :

نمایش بیشتر . . .