نمایش 41–60 از 100 نتیجه

فیلتر براساس قیمت:
محصولات

سوئیچ سیسکو

سوئیچ سیسکو 24 پورت WS-C3850-24T-L

موجود است

قیمت اصلی 30,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,700,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو WS-C3850x-24T-S

موجود است

قیمت اصلی 61,980,000 تومان بود.قیمت فعلی 61,600,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 48 پورت WS-C3850-48XS-S

موجود است

قیمت اصلی 490,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 480,700,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 12 پورت WS-C3850-12XS-S

موجود است

قیمت اصلی 169,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 168,740,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 24 پورت مدل WS-C3850X-24S-S

موجود است

قیمت اصلی 230,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 228,800,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 12 پورت ws-c3850-12s-s

موجود است

قیمت اصلی 36,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 34,500,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 24 پورت WS-C3750X-24S-E

موجود است

قیمت اصلی 41,650,000 تومان بود.قیمت فعلی 41,345,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 24 پورت WS-C2960G-24TC-L

موجود است

قیمت اصلی 7,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,040,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 48 پورت Ws_c2960x_48fps_l

موجود است

قیمت اصلی 17,580,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,250,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 24 پورت WS-C2960S_24PD-L

موجود است

قیمت اصلی 19,150,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,100,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو WS-C3850-24XS-S

موجود است

قیمت اصلی 205,150,000 تومان بود.قیمت فعلی 202,950,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو Ws_3750x_12s_s

موجود است

قیمت اصلی 15,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,310,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو Ws_c3750x_48t_s

موجود است

قیمت اصلی 12,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,770,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 48 پورت Ws_c3750x_48p_s

موجود است

قیمت اصلی 15,598,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,750,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو  Ws_c3750_24ps_s پورت

موجود است

قیمت اصلی 7,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,050,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو Ws_c2960s_48td_l

موجود است

قیمت اصلی 21,890,000 تومان بود.قیمت فعلی 21,450,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو مدل Ws_c2960x_48fpd_l

موجود است

قیمت اصلی 17,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,950,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 8 پورت Ws_c2960cx_8tc_l

موجود است

قیمت اصلی 5,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,850,000 تومان است.
توضیحات :

نمایش بیشتر . . .