وبلاگ

راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

اگر به راهنمای استفاده از تلفن سیسکو نیاز دارید ما این مطلب را برای شما عزیزان آماده کرده ایم! سیستم ویپ سیسکو ساختار خاص خود را دارد و می توان گفت که User Friendly نیست و نمی توان تحت وب کانفیگ کرد به همین خاطر ما یک مینی دوره را برای این کار در نظر گرفتیم و در این مینی دوره ابتدا در رابطه با ساختار تلفن های ویپ سیسکو می خواهیم صحبت کنیم و بعد در رابطه با دانلودکردن Firmware هریک از تلفن های ویپ سیسکو را آموزش دهیم.

تلفن سیسکو

یک تلفن با کیفیت، محبوب و پرکاربرد است. صدای تماس های صوتی در این تلفن بسیار عالی می باشد. تنوع در کمک به نوع نیاز در استفاده از این نوع تلفن بسیار است. تلفن سیسکو یک تلفن ویپ با کیفیت با عملکرد عالی می باشد. که از کارایی بالایی برخوردار است. راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

تلفن سیسکو از پروتکل سیپ پشتیبانی می کند و سری جدید آن ها از پروتکل SCCP پشتیبانی میکند. برای راه اندازی گوشی تلفن سیسکو که یک گوشی با کیفیت هم است باید از کارشناسان مربوطه کمک بگیرید تا یک راه اندازی تلفن درست و بدون مشکل داشته باشید. همچنین باید بدانید کیفیت بدنه ی این تلفن جذاب مدرن و مقاوم می باشد.

راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

اینترنت برای راه اندازی تلفن ویپ

راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

در این بخش اول فقط می خواهیم ساختار آن را به شما بگوییم که یک مقدار ساختار متفاوتی دارد. مثلاً روی تلفن های سیپ پاناسونیک یا تلفن های سیپ گرنداستریم یا یالینک یا هر تلفن دیگری معمولاً اینها تحت وب هستند و شما باید روی وب وارد محیط کانفیگ تلفن شوید. راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

البته قبل از آن باید IP آن را پیدا کنید، تلفن های ویپ سیسکو متفاوت هستند و به این شکل نیست که شما یک محیط وبی را داشته باشید و کانفیگ کنید. صرفاً یک محیط وبی را در حد اینکه بخواهد یک وضعیت کلی یا Status تلفن را به شما نشان بدهد دارد. اما کانفیگ را نمی توانید انجام دهید و با ابزارها یا نرم افزارهای دیگر باید این کار را انجام دهید بدین صورت که فایل آن را بسازید و در نهایت انتقال دهید.

کانفیگ تلفن ویپ سیسکو

پس کانفیگ تلفن ویپ سیسکو به لحاظ User Pass و IP سرور، این سه مورد فقط از طریق فایل انجام می شود که باید انتقال دهید یا از طریق خود تلفن که به شما می گوییم روی بعضی از مدل تلفن ها شما این دسترسی را دارید و می توانید این کار را انجام دهید. اما بر روی تلفن های سری جدید این کار امکان پذیر نیست و حتماً باید از یک نرم افزاری مثل TFTP سرور کمک بگیرید تا فایل کانفیگی که ساختید را به تلفن انتقال دهید.

این ساختار کلی است. بخواهیم به صورت خلاصه بگوییم ما باید ابتدا Firmware گوشی را ok کنیم. به Firmware مد نظرمان تبدیل کنیم یا تغییر دهیم. در نهایت یک فایل کانفیگ را بسازیم و به تلفن انتقال دهیم.

ﻧﺤﻮه ﻛﺎر ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎ و آموزش تلفن سیسکو

Redial : ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن اوﻟﻴﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎ، آﺧﺮیﻦ ﺷﻤﺎره ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻜﺮار ﻣی ﺷﻮد. راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

New Call : ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن دوﻣﻴﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎ، ﻣی ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﺟﺪیﺪ ﺧﻮد را وارد کنید.

ﻧﺤﻮه ﻛﺎر ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ menu

ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﻛﻠﻴﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣی ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻮارد زیر را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴﺪ: راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

1. ﺷﻤﺎره اﺷﺨﺎﺻی ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻴﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی آن ها ﺑﺎﺷﻴﺪ

2. ﺷﻤﺎره اﺷﺨﺎﺻی ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ

3. ﺷﻤﺎره اﺷﺨﺎﺻی ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آن ها ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ اید

4. ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺳﺎیﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

5. ﻧﻮع زﻧﮓ ﺗﻠﻔﻦ (Ring Type).

ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﺗﻤﺎس ﻫﺎ

در این بخش از آموزش تلفن سیسکو، ﻛﻠﻴﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ را زده ﺗﺎ وارد ﺻﻔﺤﻪ Menu ﺷﻮیﺪ؛ ﺑﺎ یﻜﺒﺎر زدن ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺪایﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎیﻴﻦ ﮔﺰیﻨﻪ Directories را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ (نوار مشکی رنگی روی این گزینه می آید) سپس اولین کلید سمت چپ از کلیدهای راهنما که بالای آن Select نوشته شده است را فشار دهید. راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

در این قسمت می توانید Missed Calls , Directory Services , Place Calls، Receiced Calls را مشاهده کنید. برای دیدن هر یک از این گزینه ها کافی است با زدن کلید هدایت کننده آن را انتخاب کرده و سپس اولین کلید سمت چپ از کلیدهای راهنما که بالای آن Select نوشته شده است را زده تا شماره های مورد نظر مشاهده گردد.

پیدا کردن شماره ها

برای پیدا کردن شماره اشخاص گزینه Directory Services را انتخاب کنید. حال گزینه Corporate Directory را با اولین کلید سمت چپ از کلیدهای راهنما که بالای آن Select نوشته شده است انتخاب کنید، در این قسمت می توانید با وارد کردن بخشی از اسم و یا فامیل شخص مورد نظر، شماره تلفن او را مشاهده کنید. راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

تعیین و تغییر زنگ تلفن

در این بخش از آموزش تلفن سیسکو برای تعیین نوع زنگ تلفن، کلید فهرست را زده تا وارد صفحه Menu شوید.با دوبار زدن کلید هدایت کننده به سمت پایین گزینه Settings را انتخاب کنید، سپس اولین کلید سمت چپ از کلید های زاهنما کا بالای آن Select نوشته شده است را فشار دهید، در این قسمت می توانید هر گزینه را به کمک کلید هدایت کننده مشخص نموده و با زدن دومین کلید سمت چپ از کلیدهای راهنما که بالای آن Play نوشته شده است به صدای زنگ ها گوش کنید. راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

بعد از انتخاب زنگ دلخواهتان اولین کلید سمت چپ از کلیدهای راهنما که بالای آن Selec نوشته شده است را فشار داده و سپس سومین کلید سمت چپ از کلیدهای راهنما که بالای آن Ok نوشته شده را زده تا زنگ دلخواه شما ثبت گردد.

کلید هدایت کننده (جهت یاب)

امکان جستجو در صفحه نوشتاری را فراهم کرده و می توان مشخصه مورد نظر بر روی صفح ه نمایشگر LCD را انتخاب کرد. راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

نحوه کار با کلید انتظار Hold

زمانی که شما در حال صحبت با تلفن هستید می توانید با زدن کلید انتظار، مخاطب را پشت خط منتظر نگه داشته (دکمه قرمز رنگ می شود) و برای خروج از این حالت، مجدداً کلید انتظار را فشار دهید. تذکر: به دلیل اینکه وضعیت انتظار می تواند با آهنگ یا موزیک همراه باشد، بنابراین دکمه Conference را Hold نکنید. راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

نحوه پاسخگویی به تماس های همزمان

زمانی که شما در حال صحبت با تلفن هستید و شخص دومی با شما تماس می گیرد، می توانید با زدن اولین کلید سمت چپ از کلیدهای راهنما که بالای آن Answer نوشته شده، نفر اول را پشت خط نگه دارید و پاسخگوی نفر دوم باشید. پس از اتمام صحبت با نفر دوم، دومین کلید سمت چپ از کلیدهای راهنما که بالای آن End Call نوشته شده است را زده و سپس کلید انتظار را فشار دهید تا مجدداً ارتباط شما با نفر اول برقرار شود. راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

نحوه انتقال تماس

جهت انتقال تماس از شماره تلفن خود به شماره ی تلفن دیگر، ابتدا سومین کلید سمت چپ از کلیدهای راهنما که بالای آن Trnsfer نوشته شده است، را زده و سپس شماره تلفن شخصی را که بایستی تماس به آن منتقل گردد، وارد نمایید و مجدداً سومین کلید سمت چپ از کلیدهای راهنما (Trnsfer) را فشار دهید.

نحوه تنظیم صدا

الف- تنظیم صدای زنگ دستگاه تلفن راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

جهت تنظیم صدای زنگ تلفن، در حالی که گوشی بر روی دستگاه قرار دارد، با استفاده از کلید تنظیم صدا می توانید صدای زنگ دستگاه را کم یا زیاد نمایید. راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

ب- تنظیم صدای مکالمه

جهت تنظیم صدای مکالمه، گوشی را از روی دستگاه برداشته و با استفاده از کلید تنظیم صدا، صدا را کم یا زیاد نمایید، سپس اولین (یا دومین) کلید سمت چپ از کلیدهای راهنما که بالای آن Save نوشته شده است را فشار دهید.

تنظیم حجم صدا

از کلیدهای + یا – برای افزایش یا کاهش بلندی صدا استفاده کنید. برای ذخیره تغییرات،کلید Save را فشار دهید. راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

قطع صدا

برای قطع کردن میکروفون در طول تماس، کلید MUTE را فشار دهید. اگر در حالت اسپیکر هستید، می توانید گوشی را بر روی دستگاه قرار دهید. در این صورت قادر به شنیدن تماس هستید، اما صدای شما منتقل نمی شود. برای برقراری مجدد صدا، کلیدMUTE را بزنید و گوشی را بردارید. راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

کار با صفحه نمایش

برای کنترل مکان نما، کلید << را فشار دهید. از کلید >> برای پاک کردن یک کاراکتر یا شماره استفاده کنید. برای انتخاب یک آیتم از منو دکمه ی ناوبری را فشار دهید. کلید Select را فشار دهید. یا کلید شماره مورد نظر را مطابق با شماره آیتم منو در صفحه شماره گیری انتخاب کنید. راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

نکته: کار کردن با گزینه های مختلف صفحه نمایش بسیار آسان است. از کلید ناوبری، کلید های عملگر و صفحه کلید برای انتخاب آیتم ها استفاده کنید. برای خروج از یک منو در صفحه LCD تلفن، کلیدExit را فشار دهید. راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

تنظیم کنتراست صفحه نمایش

برای تنظیم نور صفحه نمایش، کلید Settings را فشار دهید و گزینه User Preferences را انتخاب کنید. از منوی مربوطه، Contrast را برگزینید. سپس برای تنظیم کنتراست دلخواه، کلید های بالا یا پایین را فشار دهید. در نهایت برای ذخیره کردن تغییرات، کلید Save را فشار دهید. راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

تجهیزات مورد نیاز برای نصب و راه اندازی تلفن ویپ

با پیشرفت تکنولوژی های جدید و سیستم تلفن ویپ در سال های گذشته، الان زمان مناسبی برای تغییر سیستم های تلفنی سنتی و راه اندازی سیستم ویپ است. تجهیزات راه اندازی ویپ هزینه برابر و حتی کمتر از راه اندازی یک سیستم تلفنی سنتی دارد، در حالی که از نظر امکانات و ویژگی ها قابل مقایسه با مراکز تلفن قدیمی نیست. اگر قصد دارید در محل کار خود از سیستم تلفن ویپ استفاده نمایید باید با تجهیزات راه اندازی ویپ که در این مقاله به آن اشاره می کنیم آشنا شوید. راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

سیستم تلفن ویپ می تواند به صورت نرم افزاری یا سخت افزاری باشد. در صورت استفاده از نرم افزار احتیاج به سرور است و در صورت استفاده از سخت افزار با توجه به نیازهای سازمان دستگاه سانترالی با پشتیبانی از ویپ استفاده می شود.

سرور مدیریت تماس یا رایانه

برای راه اندازی نرم افزار ویپ (ویپ)، ابتدا نیاز به یک سیستم عامل هم دارید تا تماس را مدیریت کند. اگر در شرکت شما یک سرور وجود دارد از آن استفاده می کنید در غیر این صورت با توجه به تعداد کاربران، به یک کیس کامپیوتر نیاز خواهید داشت. برای دفاتر کوچک یک کامپیوتر با پردازنده دوهسته ای و فرکانس 2 تا 2٫5 گیگاهرتز مناسب است. راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

این سیستم به یک گیگابایت یا بیشتر رم نیاز دارد و هارددیسک آن هم باید حداقل 20 گیگابایت فضا داشته باشد. توجه داشته باشید اگر از روش های ضبط مکالمه یا ایمیل صوتی استفاده می کنید به ظرفیت بیشتری نیاز دارید ضمن اینکه کاربردهای صوتی معمولا نیاز به توان پردازش و حافظه بیشتری دارند و لازم است رایانه را ارتقا دهید. راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

در ادارات متوسط و بزرگ معمولا نوع کاربردها و تعداد کاربران مشخص کننده سیستم رایانه هستند. برای راه اندازی مرکز تلفن بدون اینکه در آینده با مشکلات زیادی روبه رو شوید یک پردازنده چهارهسته ای با چهار گیگابایت رم مناسب است. بدیهی است هر چقدر این رایانه ها قدرت بیشتری داشته باشند خدمات بهتری ارایه خواهند کرد.

گیت وی Gateway راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

اگر مرکز تلفن را برای تماس های درون سازمانی و ارتباط کارکنان با یکدیگر راه اندازی کرده اید استفاده از رایانه و راه حل های نرم افزاری کفایت می کند و احتیاجی به موارد دیگر نخواهید داشت اما اگر قرار است خطوط PSTN مخابراتی را به شبکه IP داخلی متصل کنید باید در نقطه تماس این دو شبکه یک مبدل نصب شود. تجهیزاتی که در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرند Gateway نام دارند. در این زمینه دو راه حل وجود دارد نخست کارت های PCI هستند که درون کامپیوتر نصب می شوند و دوم تجهیزاتی که همانند یک مودم ADSL سرویس خود را در اختیار رایانه قرار می دهند.

روتر Router راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

درصورتی که از خطوط سیپ ترانک Sip Trunk که خط های 4 یا 5 رقمی هستند که توسط مخابرات ارایه می شوند، استفاده می کنید، در سیستم ویپ به روتر احتیاج خواهید داشت. اگر از روترهای سیسکو استفاده کنید، امکان استفاده از FXO و FXS را دارید که ماژول گیت وی هستند و خطوط آنالوگ را به سیستم تلفنی متصل می کنند. درنتیجه دیگر نیاز به خرید گیت وی نخواهید داشت.

این تجهیزات بر اساس کاربرد خود شناخته می شوند، به عنوان مثال دستگاهی که ارتباط شبکه PSTN را به زبان قابل فهم برای شبکه IP ترجمه می کند FXS نام دارد و دستگاهی که سیستم تلفنی ویپ را به سیگنال های آنالوگ برای درک PSTN تبدیل می کند با نام FXO شناخته می شود. به زبان ساده تر اگر بخواهید شبکه داخلی خود را به چهار خط تلفن PSTN با چهار شماره مختلف وصل کنید احتیاج به دستگاه FXO با چهار پورت 11-RJ دارید تا کانکتورهای تلفن در آن نصب شوند.

در این حالت فقط می توانید با بیرون از سازمان تماس بگیرید و برای دریافت تماس باید یک دستگاه FXS داشته باشید. تجهیزات ویپ Gateway هر دو کار را انجام می دهند و در انتخاب آنها باید به مواردی مثل تعداد پورت های ورودی و خروجی، سازگاری با استانداردهای صوتی مثل SIP و سازگاری با فکس توجه شود. راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

معمولا Gateway دارای یک کنترل پنل است که از طریق وب تنظیم می شود و در مدل های حرفه ای امکاناتی مثل حذف انعکاس صدا، پشتیبانی از انواع کدک های صوتی و بعضی ویژگی های امنیتی اضافه می شود. این تجهیزات را می توانید با قیمت 200 هزار تا چندین میلیون تومان خریداری کنید ولی توجه داشته باشید که مدل های مختلف بر اساس کاربردهای خود با یکدیگر تفاوت دارند و معمولا هر کدام با تعداد محدودی از پلتفرم های نرم افزاری سازگار هستند. در نتیجه در این راه حل باید به دنبال دستگاهی باشید که از استریسک پشتیبانی کند.

استفاده از کارت های FXOیا FXS راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

این کارت ها معمولا ماژولار هستند و روی آنها ماژول های FXOیا FXSنصب می شود. از ماژول FXO برای اتصال خطوط آنالوگ مخابرات( PSTN) به سیستم های تلفنی IP استفاده می شود و از ماژول FXS برای اتصال دستگاه تلفن و فکس به سیستم ویپ استفاده می شود. ماژول FXS و FXO از نظر ظاهری هیچ فرقی با هم ندارند ولی عموماً ماژول FXS به رنگ سبز است و ماژول FXO به رنگ قرمز است.

آداپتور تلفنی یا ATA راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

ATA نوعی مبدل آنالوگ به دیجیتال است که سیگنال های صوتی آنالوگ را از گوشی تلفن دریافت کرده و پس از تبدیل آن ها به اطلاعات دیجیتالی روی اینترنت به سمت مقصد ارسال می کند و برای اتصال دستگاه تلفن و فکس آنالوگ به سیستم های تلفنی ویپ، از آن استفاده می شود. ATA ها معمولا دارای یک یا دو پورت FXO و یا FXS هستند.

بستر شبکه راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

همان طور که میدانید در سیستم تلفنی ویپ صدا به شکل پکت های دیتا و کاملا دیجیتال جابجا میشود. در این صورت نیاز به تامین شبکه مورد نیاز جهت ارتباط هستیم. با توجه به میزان ترافیک شبکه، شما نیازمند ایجاد بستری با سرعت و تجهیزات مناسب هستید.

برای راه­ اندازی سیستم تلفنی ویپ ویپ شما نیاز به بستر شبکه­ مستقل نخواهید داشت و می­توانید از شبکه ه­ای که برای ارتباطات فعلی کامپیوترهای خود دارید استفاده نمایید.

این شبکه میتواند در بستر اینترانت (شبکه خصوصی) و یا اینترنت (شبکه جهانی) و یا ترکیبی از این دو باشد. ولی چیزی که اهمیت دارد تامین پهنای باند مناسب و کافی بر اساس نیاز شما برای انتقال صدا روی شبکه مورد نظر است. و از همه مهمتر امنیت این شبکه بخصوص در فضای اینترنت. راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

نرم­ افزار سیستم تلفنی ویپ ویپ

شما برای تبدیل یک سرور و یا یک کامپیوتر به یک مرکز تلفن ویپ نیاز به یک نرم افزار ویپ دارید که سرور از آن قدرت بگیرد وعملیات پردازش تماس ها صورت دهد. توجه داشته باشید در صورت انتخاب IP-PBX شما نیاز به تهیه و نصب نرم افزار ندارید. چون تمام IP-PBX ها نرم افزار تلفنی بهینه شده با سخت افزار خود را به شکل پیش نصب دارند. این نرم ­افزارها از تنوع زیادی برخوردار هستند. اما هسته اصلی اکثر آنها استریسک (Asterisk) است. راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

استریسک نوعی از سیستم عامل لینوکس است که با واسط­ های گرافیکی مختلف به صورت فایل.iso در اینترنت قابل دسترس است. از انواع این واسط ­های گرافیکی می­توان به Elastix , Issabel , FreePBX , Ombutel اشاره کرد.

که از این میان Elastix و Issabel از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند. به سادگی با آموزش ­های رایگان موجود در اینترنت می­توانید اقدام به نصب آنها بر روی کامپیوتر و سرور مورد نظر خود نمایید.

وظیفه اصلی مرکز تلفن تحت شبکه مدیریت تمامی ارتباطات و تماس­ های شما خواهد بود. تنظیماتی از قبیل منشی خودکار، انتقال تماس­ها، دسته ­بندی کاربران، ایجاد محدودیت­های تماس، ارتباط شبکه ­های مختلف تلفنی در دفاتر مختلف و بی نهایت قابلیت دیگر از امکاناتی ست که این مرکز تلفن­ها در اختیار شما قرار می­دهند. راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

تلفن­ های تحت شبکه (IP Phones)

برای مکالمه کاربران، شما نیاز به تلفن های خاصی که امکان اتصال به شبکه و خواندن دیتای دیجیتال را دارند، خواهید داشت. عمده این تلفن ها از پروتکل سیپ SIP پشتیبانی میکنند، پروتکلی که بین تمام برند ها و نرم افزار های ویپ مشترک است. اصطلاحا به این نوع تلفن ها، IP Phone یا تلفن های تحت شبکه گفته می شود.

تلفن های ویپ با برندهای مختلف و در مدل های متنوع و امکانات متفاوت ارایه می شوند. شما بسته به نیاز و بودجه مورد نظر خود می توانید از بین آنها تلفن مورد نظر خود را انتخاب نمایید. بعضی از این تلفن های تحت شبکه قابلیت انتقال تصویر و برقراری تماس تصویری و ویدیو کنفرانس را دارد. البته شما می توانید به جای تهیه تلفن های IP، از نرم افزار های سیپ روی سیستم کامپیوتری و یا تلفن همراه هوشمند خود استفاده کنید. راهنمای استفاده از تلفن سیسکو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *