در حال نمایش 12 نتیجه

ماژول فیبر سیسکو

SFP-10G-SR ماژول فیبر نوری سیسکو

موجود است

قیمت اصلی 540,000 تومان بود.قیمت فعلی 500,000 تومان است.

GLC-T ماژول فیبر نوری سیسکو

موجود است

قیمت اصلی 650,000 تومان بود.قیمت فعلی 630,000 تومان است.

GLC-ZX-SM ماژول فیبر نوری سیسکو

موجود است

قیمت اصلی 1,320,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,300,000 تومان است.

ماژول فیبر نوری سیسکو Cisco GLC-LH-SM

موجود است

قیمت اصلی 320,000 تومان بود.قیمت فعلی 290,000 تومان است.

DS-SFP-FC8G-SW ماژول فیبر نوری سیسکو

موجود است

قیمت اصلی 1,590,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,540,000 تومان است.

QSFP-40G-SR-BD ماژول فیبر نوری سیسکو

موجود است

قیمت اصلی 9,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,800,000 تومان است.

SFP-GE-T ماژول فیبر نوری سیسکو

موجود است

قیمت اصلی 1,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,250,000 تومان است.

GLC-TE ماژول فیبر نوری سیسکو

موجود است

قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 770,000 تومان است.

QSFP-40G-SR4 ماژول فیبر نوری سیسکو

موجود است

قیمت اصلی 4,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,000,000 تومان است.

ماژول سیسکو GLC-SX-MM

موجود است

قیمت اصلی 340,000 تومان بود.قیمت فعلی 290,000 تومان است.

ماژول سیسکو GLC-SX-MMD

موجود است

قیمت اصلی 385,000 تومان بود.قیمت فعلی 350,000 تومان است.

ماژول فیبر نوری سیسکو Cisco GLC-LH-SMD

موجود است

قیمت اصلی 398,000 تومان بود.قیمت فعلی 320,000 تومان است.
توضیحات :

نمایش بیشتر . . .