نمایش 1–20 از 22 نتیجه

فیلتر براساس قیمت:
صفحه نمایش
محصولات

نو

تلفن ویپ سیسکو CISCO 7941

موجود است

قیمت اصلی 650,000 تومان بود.قیمت فعلی 550,000 تومان است.
شناسه: NET_57577

تلفن ویپ سیسکو CISCO 7970

موجود است

قیمت اصلی 720,000 تومان بود.قیمت فعلی 700,000 تومان است.
شناسه: NET_44446

تلفن ویپ سیسکو CISCO 8961

موجود است

قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 960,000 تومان است.
شناسه: NET_99990

کنسول و تلفن ویپ اسنوم SNOM D 7 C

موجود است

قیمت اصلی 5,625,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,520,000 تومان است.

تلفن ویپ اسنوم SNOM D120

موجود است

قیمت اصلی 2,980,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,100,000 تومان است.

تلفن ویپ اسنوم SNOM D710

موجود است

قیمت اصلی 3,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,240,000 تومان است.

تلفن ویپ اسنوم SNOM D713

موجود است

قیمت اصلی 4,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,170,000 تومان است.

تلفن ویپ اسنوم SNOM D715

موجود است

قیمت اصلی 4,990,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,520,000 تومان است.

تلفن ویپ اسنوم SNOM D717

موجود است

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,520,000 تومان است.

تلفن ویپ اسنوم SNOM D735

موجود است

قیمت اصلی 6,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,910,000 تومان است.

تلفن ویپ سیسکو 6945

موجود است

قیمت اصلی 1,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 830,000 تومان است.

تلفن ویپ سیسکو CISCO 7940

موجود است

قیمت اصلی 570,000 تومان بود.قیمت فعلی 540,000 تومان است.
شناسه: NET_73412

تلفن ویپ سیسکو CISCO 7911 G

موجود است

قیمت اصلی 650,000 تومان بود.قیمت فعلی 500,000 تومان است.
شناسه: NET_86351

فنویل مدل X3SP

موجود است

قیمت اصلی 3,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,250,000 تومان است.
شناسه: NET_36664

تلفن ویپ سیسکو CISCO 6921

موجود است

قیمت اصلی 1,650,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,200,000 تومان است.
شناسه: NET_61268

تلفن ویپ سیسکو Cisco Phone CP 7832 K9 

موجود است

قیمت اصلی 18,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.
توضیحات :

نمایش بیشتر . . .