نمایش 1–20 از 69 نتیجه

فیلتر براساس قیمت:

تجهیزات سرور

سی پی یو سرور Intel Xeon Gold 6248R

موجود است

115,478,000 تومان
شناسه: NET_6021

سی پی یو سرور Intel Xeon Platinum 8180

موجود است

123,178,000 تومان
شناسه: NET_6020

سی پی یو سرور Intel Xeon Gold 6240

موجود است

102,278,000 تومان
شناسه: NET_6019

سی پی یو سرور Intel Xeon Gold 5118

موجود است

31,878,000 تومان
شناسه: NET_6015

سی پی یو سرور Intel Xeon Gold 6130

موجود است

32,978,000 تومان
شناسه: NET_6023

سی پی یو سرور Intel Xeon Processor E5-2699 v4

موجود است

15,675,000 تومان
شناسه: NET_6013

سی پی یو سرور Intel Xeon Silver 4214

موجود است

18,254,500 تومان
شناسه: NET_6012

سی پی یو سرور Intel Xeon Processor E5-2699 v3

موجود است

8,052,000 تومان
شناسه: NET_6011

سی پی یو سرور Intel Xeon Processor E5-2680 v4

موجود است

1,280,000 تومان
شناسه: NET_6008

سی پی یو سرور Intel Xeon Processor E5-2650 v4

موجود است

980,000 تومان
شناسه: NET_6007

سی پی یو سرور Intel Xeon Processor E5-2680 v3

موجود است

1,175,000 تومان
شناسه: NET_6006

سی پی یو سرور Intel Xeon Processor E5-2667 v2

موجود است

2,728,000 تومان
شناسه: NET_6005

سی پی یو سرور Intel Xeon Processor E5-2690 v2

موجود است

2,739,000 تومان
شناسه: NET_6004

سی پی یو سرور Intel Xeon Processor E5-2697 v2

موجود است

2,882,000 تومان
شناسه: NET_6003

سی پی یو سرور Intel Xeon Processor E5-2695 v2

موجود است

4,829,000 تومان
شناسه: NET_6001

سی پی یو سرور Intel Xeon Gold 5220R

موجود است

86,878,000 تومان
شناسه: NET_6018

سی پی یو سرور Intel Xeon Gold 6230

موجود است

93,478,000 تومان
شناسه: NET_6022

سی پی یو سرور Intel Xeon Gold 6140

موجود است

50,278,000 تومان
شناسه: NET_6017

سی پی یو سرور Intel Xeon Silver 4114

موجود است

23,078,000 تومان
شناسه: NET_6024

سی پی یو سرور Intel Xeon Silver 4210

موجود است

14,850,000 تومان
شناسه: NET_6010
توضیحات :

نمایش بیشتر . . .