در حال نمایش 17 نتیجه

فیلتر براساس قیمت:
محصولات

Fixed redundant

سوئیچ سیسکو Ws_3750x_12s_s

موجود است

قیمت اصلی 15,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,310,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو Ws_c3750x_48t_s

موجود است

قیمت اصلی 12,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,770,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 48 پورت Ws_c3750x_48p_s

موجود است

قیمت اصلی 15,598,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,750,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو Ws_c2960s_48td_l

موجود است

قیمت اصلی 21,890,000 تومان بود.قیمت فعلی 21,450,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو مدل Ws_c2960x_48fpd_l

موجود است

قیمت اصلی 17,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,950,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 8 پورت Ws_c2960cx_8tc_l

موجود است

قیمت اصلی 5,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,850,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 24 پورت Ws_c2960x_24td_l

موجود است

قیمت اصلی 21,250,000 تومان بود.قیمت فعلی 20,875,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 48 پورت Ws_c2960s_48ts_s

موجود است

قیمت اصلی 9,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,610,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 24 پورت Ws_c3750x_24t_l

موجود است

قیمت اصلی 11,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,440,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو Ws_c3560g_48ts_s

موجود است

قیمت اصلی 8,970,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,600,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 24پورت Ws_c2960x_24ts_ll

موجود است

قیمت اصلی 12,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,100,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو مدل Ws_c2960x_48lps_l ریفر

موجود است

قیمت اصلی 19,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,200,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو C9200L-48P-4X

موجود است

قیمت اصلی 260,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 253,000,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو C9200L-24T-4G – سوئیچ 24 پورت سیسکو C9200L-24T-4G-E

موجود است

قیمت اصلی 73,560,000 تومان بود.قیمت فعلی 71,200,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو C9200L-48T-4X

موجود است

قیمت اصلی 211,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 210,760,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو C9200L-24P-4G

موجود است

قیمت اصلی 89,150,000 تومان بود.قیمت فعلی 88,220,000 تومان است.
توضیحات :

نمایش بیشتر . . .