نمایش 1–20 از 84 نتیجه

نتیجه جستجو “ws”

سوئیچ سیسکو WS-C2960X-24TS-L

موجود است

قیمت اصلی 10,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,790,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو WS-C2960S-24TS-L

موجود است

قیمت اصلی 7,950,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,500,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو WS C2960-24PC-L

موجود است

قیمت اصلی 10,935,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,350,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو WS-C3750G-12S-S

موجود است

قیمت اصلی 10,890,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,570,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 48 پورت WS-C3560-48PS-S

موجود است

قیمت اصلی 7,350,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,100,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 48 پورت WS-C2960G-48TC-L

موجود است

قیمت اصلی 7,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,050,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 48 پورت WS-C2960S-48TS-L

موجود است

قیمت اصلی 9,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,150,000 تومان است.

GLC-TE ماژول فیبر نوری سیسکو

موجود است

قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 770,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 24 پورت WS-C2960X-24PS-L

موجود است

قیمت اصلی 13,790,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,650,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 48 پورت WS-C3750G-48PS-S

موجود است

قیمت اصلی 13,950,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,200,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 8 پورت WS-C3560-8PC-S

موجود است

قیمت اصلی 5,950,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,258,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 24 پورت WS-C2960-24TC-L

موجود است

قیمت اصلی 4,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,550,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 24 پورت WS-C3750X-24S-S

موجود است

قیمت اصلی 38,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 37,250,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 48 پورت WS-C2960-48TT-L

موجود است

قیمت اصلی 3,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,150,000 تومان است.

سوئیچ سیسکو 48 پورت WS-C2960-48PST-S

موجود است

قیمت اصلی 9,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,690,000 تومان است.
شناسه: NET_13925

سوئیچ سیسکو 24 پورت مدل WS-C2960S-24PS-L

موجود است

قیمت اصلی 11,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,890,000 تومان است.
شناسه: NET_18569

سوئیچ سیسکو 24 پورت WS-C2960-24TT-L

موجود است

قیمت اصلی 3,550,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,410,000 تومان است.
شناسه: NET_46718

سوئیچ سیسکو 48 پورت WS-C2960S-48LPS-L

موجود است

قیمت اصلی 12,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,150,000 تومان است.
شناسه: NET_18326

سوئیچ سیسکو 48 پورت WS-C2960-48TC-L

موجود است

قیمت اصلی 4,550,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,980,000 تومان است.
شناسه: NET_42532

سوئیچ سیسکو 48 پورت WS-C2960-48PST-L

موجود است

قیمت اصلی 8,650,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,250,000 تومان است.
شناسه: NET_28254
توضیحات :

نمایش بیشتر . . .